Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Publication - News
SENIOR ASSOCIATE - HANOI OFFICE (04/29/2022)
BROSS & Partners is currently recruiting for the qualified Senior Associate (Hanoi Office)
  Detail
Publication - News
Attorney Le Quang Vinh won double individual awards by WTR 1000 2022 (03/10/2022)

  Detail
Publication - News
MR. TRAN ANH HUNG – MANAGING PARTNER OF BROSS & PARTNERS RECOGNIZED AS ONE OF VIETNAM’S TOP 100 LAWYERS BY ASIA BUSINESS LAW JOURNAL. (01/04/2022)
BROSS & Partners is delighted to announce that Mr. Tran Anh Hung – Managing Partner has been listed in Vietnam’s Top 100 Lawyers (The A-List) for two consecutive years 2021 – 2022 by Asia Business Law Journal.
  Detail
Publication - News
NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC (11/04/2021)
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP (“Nghị Định 123”) quy định về hóa đơn, chứng từ. Sau đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 (“Thông Tư 78”), hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 và Nghị Định 123.
  Detail
Publication - News
Decree No. 123/2020/ND-CP 123/2020/ND-CP and Circular No. 78/2021/TT-BTC (11/01/2021)
On October 19, 2020, the Government issued Decree No. 123/2020/ND-CP 123/2020/ND-CP (“Decree No. 123”) regulating invoices and relevant documents. After that, the Ministry of Finance issued Circular No. 78/2021/TT-BTC dated September 17, 2021 (“Circular No. 78”), guiding the implementation of a number of articles of the Law on Tax Administration dated June 13, 2019 and Decree No. 123.

  Detail
Publication - News
Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on promulgation of certain solutions for supporting enterprises and residents to ease the impact of the COVID-19 pandemic (10/28/2021)
On behalf of the National Assembly Standing Committee, National Assembly Chairman Vuong Dinh Hue signed Resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on promulgation of certain solutions for supporting enterprises and residents to ease the impact of the COVID-19 pandemic, which takes immediate effect as from its signing date, 19 October 2021

  Detail
Publication - News
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (10/18/2021)
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ không thể nằm ngoài xu thế chuyển đổi số, đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và đặt ra các phép thử nghiêm khắc cho cách vận hành truyền thống của doanh nghiệp. Hơn nữa, với các tiến bộ về công nghệ hiện nay, doanh nghiệp bảo hiểm còn có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra trước đây một cách hiệu quả.
  Detail
Publication - News
ELECTRONIC CONTRACTS AND LIFE INSURANCE (10/18/2021)
The life insurance business cannot be outside the digital transformation trend, especially after the COVID–19 pandemic has posed rigorous tests for the traditional ways that businesses operate.
  Detail
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Next

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go