Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Tạp chí Khoa học và Phát triển – “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng: Không dễ tìm sự cân bằng” (08/21/2021)

  Detail
Publication - News
LI-XĂNG NHÃN HIỆU VÀ RỦI RO NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI “NGOÀI Ý MUỐN” (08/14/2021)
Li-xăng nhãn hiệu (hay chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) và nhượng quyền thương mại (“NQTM”) là hai trong số các hoạt động mà doanh nghiệp có thể thực hiện nhằm khai thác tài sản trí tuệ và mở rộng phạm vi kinh doanh. Bởi tính chất tương tự và có phần chồng lấn giữa li-xăng nhãn hiệu và NQTM, nên thực tế có không ít tiền lệ NQTM “ngoài ý muốn”, dẫn đến các doanh nghiệp phải gánh chịu những hậu quả bất lợi.

  Detail
Publication - News
TRADEMARK LICENSING AND THE RISK OF “INADVERTENT” FRANCHISING (08/14/2021)
Trademark licensing (or transfer of trademark use right) and franchising are two of the activities a business can undertake to exploit its intellectual property and expand its business scope. Because of the similarity and overlap between trademark licensing and franchising, in practice, there have been many “inadvertent” franchising precedents, leading to companies having to suffer adverse consequences.  Detail
Publication - News
SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG SAU GẦN 02 NĂM XẢY RA ĐẠI DỊCH COVID-19 (08/12/2021)
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và hoạt động kinh doanh trên quy mô toàn cầu. Từ những ngày đầu tiên, COVID-19 đã được viện dẫn như là "sự kiện bất khả kháng" (“SKBKK”), một trong những căn cứ để miễn trừ trách nhiệm trong hợp đồng phát sinh từ việc hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi đại dịch đã trở nên quen thuộc và sẽ còn là một phần của cuộc sống trong tương lai gần, thì việc cho rằng COVID-19 là SKBKK không còn hợp lý nữa. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày quan điểm rằng bên vi phạm hợp đồng hiện tại chỉ có thể dựa vào các điều khoản về SKBKK để được miễn trách nếu có thể chứng minh rằng vi phạm đó (i) được gây ra bởi hệ quả từ COVID-19 (ii) một cách khách quan, không thể lường trước, và không thể khắc phục.


  Detail
Publication - News
FORCE MAJEURE EVENTS AFTER NEARLY 02 YEARS OF COVID-19 (08/07/2021)
The COVID-19 pandemic has severely affected life and business on a global scale. Since its first days, COVID-19 has been claimed to be a “force majeure event”, one of the grounds for exempting contractual liabilities arising from disrupted business activities. However, as the pandemic has become so familiar and arguably a part of life in the near future, it is no longer rational to claim that COVID-19 itself is a force majeure event. In this article, we present the view that a contract breaching party can now only rely on force majeure event clauses to be exempted from liabilities if it can prove that such breach (i) is caused by a certain after-effect of the pandemic (ii) that is external, unpredictable, and irresistible.
  Detail
Báo Thanh Niên - Viện Phim Việt Nam phổ biến phim sai luật (07/29/2021)

  Detail
Publication - News
Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư – “Ls. Lê Quang Vinh: Những bài học kinh nghiệm khi mất tài sản sở hữu trí tuệ ở nước ngoài” (07/29/2021)

  Detail
Publication - News
Season’s Greetings and Happy New Year 2021 (12/24/2020)

  Detail
Previous  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  Next

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go