Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Publication - News
HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ VÀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ (10/18/2021)
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ không thể nằm ngoài xu thế chuyển đổi số, đặc biệt sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và đặt ra các phép thử nghiêm khắc cho cách vận hành truyền thống của doanh nghiệp. Hơn nữa, với các tiến bộ về công nghệ hiện nay, doanh nghiệp bảo hiểm còn có thể vận dụng để giải quyết các vấn đề đặt ra trước đây một cách hiệu quả.
  Detail
Publication - News
ELECTRONIC CONTRACTS AND LIFE INSURANCE (10/18/2021)
The life insurance business cannot be outside the digital transformation trend, especially after the COVID–19 pandemic has posed rigorous tests for the traditional ways that businesses operate.
  Detail
Publication - News
DECISION NO. 27/2021/QD-TTG ON LAND RENT REDUCTION IN 2021 (10/12/2021)
The Prime Minister of Vietnam issued Decision No. 27/2021/QD-TTg on land rent reduction in 2021 for those affected by the Covid-19 pandemic, which takes immediate effect as from its signing date, 25 September 2021 (“Decision No. 27/2021”).


  Detail
Publication - News
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ (10/02/2021)
Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động của chính phủ cũng như doanh nghiệp, chữ ký số đang ngày càng được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và lựa chọn sử dụng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, cũng như thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu kinh doanh.
  Detail
Publication - News
LEGAL VALIDITY OF DIGITAL SIGNATURES (10/02/2021)
Along with the trend of digital transformation in the operation of the government as well as businesses, digital signatures are increasingly being interested in and selected by Vietnamese businesses to save time and costs, as well as to implement their business goals more effectively.
  Detail
Publication - News
ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH 31/2021/NĐ-CP (09/20/2021)
Ngày 26/03/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, có hiệu lực cùng ngày, nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020 (“Nghị định 31/2021”).
  Detail
Publication - News
MARKET ACCESS CONDITIONS APPLIED TO FOREIGN INVESTORS UNDER DECREE NO. 31/2021/ND-CP (09/20/2021)
On 26 March 2021, the Government of Vietnam issued Decree No. 31/2021/ND-CP, effective on the same day, to detail and guide the implementation of a number of articles of the Law on Investment 2020 (“Decree 31/2021”).
  Detail
Cổng thông tin điện tử Quốc Hội – Sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo (09/05/2021)

  Detail
Previous  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  Next

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go