Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Bross & Partners is honored to be named in WTR1000 and the World Trademark Review 2019
(Ngày đăng: 2019-04-03)

Bross & Partners is proud to announce the World Trademark Review issued its WTR1000 ranking 2019 wherein our firm's Le Quang Vinh, senior partner, was commented by WTR as the firm’s inspirational leader and to be credited as having conducted extensive research on the protection of well-known trademarks in Vietnam at the behest of the Ministry of Science and Technology.

https://www.worldtrademarkreview.com/directories/wtr1000/rankings/vietnam

 

 

Should you have particular question, feel free to contact us at vinh@bross.vn or mobilephone 84-903 287 057.

Bross & Partners, an intellectual property law firm founded in 2008, regularly ranked as one of the Vietnam's leading intellectual property law firms by reputable legal profession assessment organizations such as the Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP and Asian Legal Business (ALB). Bross & Partners has extensive expertise and expertise to assist clients to protect or defense in complex intellectual property disputes in Vietnam and abroad.

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
(PHẦN 4/4) HIỂU TOÀN DIỆN PHÁP LUẬT BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN CỦA VIỆT NAM DƯỚI DẠNG HỎI ĐÁP
(Phần 1/4) Hiểu toàn diện pháp luật bản quyền tác giả và quyền liên quan của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp
(Phần 2/4) Hiểu toàn diện pháp luật bản quyền tác giả và quyền liên quan của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp
(Phần 3/4)Hiểu toàn diện pháp luật bản quyền tác giả và quyền liên quan của Việt Nam dưới dạng hỏi đáp
9条有助于在越南成功地注册品牌
Xung đột nội sinh giữa quyền nhân thân và quyền tài sản từ 2 vụ tranh chấp bản quyền tác giả đình đám Tinh Hoa Bắc Bộ và Thần Đồng Đất Việt bị bộc lộ và đề xuất của Bross & Partners nhằm giải quyết bế tắc giữa giới nghệ sĩ và nhà đầu tư
9 Best Tips and Tricks to Help You Successfully Register Trademark or Brand in Vietnam
CANADA CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN THỨ 104 CỦA NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID
9 Mẹo hay giúp bạn đăng ký thành công nhãn hiệu (thương hiệu) ở Việt Nam
Đề xuất sửa đổi khung pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam bởi Bross & Partners đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số tháng 3/2019

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go