Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Có gì mới về bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Luật Sở hữu trí tuệ 2022?
(Ngày đăng: 2022-06-24)

Có gì mới về bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Luật Sở hữu trí tuệ 2022?

 

Luật sư Lê Quang Vinh – Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

 

Để đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế sau khi gia nhập các Hiệp định thương mại thế hệ mới gồm CPTPP, EVFTA và RCEP, Việt Nam sửa đổi khá nhiều quy định liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ[1] trong đó bao gồm cả chỉ dẫn địa lý trong Luật SHTT 2005 sửa đổi lần 3 (gọi tắt là “Luật SHTT 2022”) vừa được Quốc Hội thông qua ngày 16/6/2022 thay thế Luật SHTT 2005 sửa đổi lần 1 năm 2009 và lần 2 năm 2019 (gọi tắt là “Luật SHTT 2005”). Luật SHTT 2022 có hiệu lực từ 1/1/2023 ngoại trừ quy định về nhãn hiệu âm thanh có hiệu lực từ 14/01/2022 và quy định về bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông hóa phẩm có hiệu lực từ 14/01/2024. Dưới đây Bross & Partnes giúp Quý Khách hàng cập nhật 5 thay đổi lớn liên quan đến chỉ dẫn địa lý.

 

1. Chỉ dẫn địa lý được định nghĩa lại và bổ sung khái niệm chỉ dẫn địa lý đồng âm

 

Luật SHTT 2022 đảo dấu hiệu pháp lý “nguồn gốc địa lý” lên trước “sản phẩm” có nguồn gốc địa lý đó. Theo đó, Luật SHTT 2022 định nghĩa lại chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể. Luật SHTT 2022 cũng lần đầu bổ sung khái niệm chỉ dẫn địa lý đồng âm (homonymous geographical indication) khi quy định rằng chỉ dẫn địa lý đồng âm là các chỉ dẫn địa lý có cách phát âm hoặc cách viết trùng nhau.

 

2. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý đồng âm

 

Vì chỉ dẫn địa lý thường là tên gọi của các vùng, khu vực hoặc lãnh thổ nên có thể tồn tại hiện tượng cùng tồn tại các chỉ dẫn địa lý giống nhau được dùng cho một sản phẩm cụ thể ở một thị trường cụ thể. Chính khả năng đồng tồn tại các chỉ dẫn địa lý có cách viết trùng nhau hoặc phát âm giống nhau có thể làm xuất hiện khả năng người tiêu dùng nhầm lẫn về xuất xứ thực sự của các sản phẩm đó. Ví dụ, chỉ dẫn địa lý PROSECCO của Liên Minh Châu Âu (EU) nộp ở Australia bị Liên đoàn sản xuất rượu vang Australia (WFA) phản đối trên cơ sở PROSECCO là tên gọi của một giống nho được sử dụng ở Australia từ những năm 1990.[2]

 

Việt Nam bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm chỉ trên cơ sở đã xem xét cân nhắc cả 2 yếu tố: (a) chỉ dẫn địa lý đó được sử dụng trên thực tế theo cách thức không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; và (b) bảo đảm nguyên tắc đối xử công bằng giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó. Để xem xét khả năng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm, người nộp đơn phải cung cấp tài liệu thuyết minh về điều kiện sử dụng và cách thức trình bày chỉ dẫn địa lý để bảo đảm khả năng phân biệt giữa các chỉ dẫn địa lý.

 

3. Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý

 

Đối với chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, tổ chức tập thể đại diện cho tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý hoặc cơ quan hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý có thể thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam nhưng chỉ Nhà nước mới có tư cách chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý đó. Đối với chỉ dẫn địa lý của nước ngoài, việc xác định tư cách quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý được xác định theo pháp luật của nước xuất xứ nơi có chỉ dẫn địa lý đó.

 

4. Hai cơ chế phản đối chỉ dẫn địa lý

 

Luật SHTT 2022 lần đầu bổ sung cơ chế mới cho phép bên thứ ba phản đối đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý ngoài việc vẫn giữ nguyên cơ chế cũ là văn bản nêu ý kiến của người thứ ba (chỉ đóng vai trò làm nguồn thông tin tham khảo cho quá trình xử lý đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý). Theo đó, trong khi quyền nộp văn bản nêu ý kiến bởi người thứ ba có thể được thực hiện tính từ thời điểm đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp cho đến trước ngày ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý thì quyền nộp đơn phản đối đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý lại bị giới hạn trong vòng không quá 3 tháng kể từ ngày chỉ dẫn địa lý được công bố.

 

5. Hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý

 

Luật SHTT 2022 mở rộng phạm vi xác định hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa giả mạo chỉ dẫn địa lý, cụ thể hành vi giả mạo tem, nhãn có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với chỉ dẫn địa lý dùng cho chính mặt hàng đó và việc gắn dấu hiệu này được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân không có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo Luật SHTT hoặc theo pháp luật của nước xuất xứ của chỉ dẫn địa lý đó.

 

Cần lưu ý rằng hành vi sản xuất, buôn bán hoặc giả mạo tem, nhãn có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức khó phân biệt với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó có thể phạm vào tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 226 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi nếu thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm, trong đó đặc biệt là quy mô thương mại (hàng hóa vi phạm trị giá từ 200 triệu đồng trở lên).[3]

 

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu (thương hiệu), tên miền internet, quyền tác giả, sáng chế, giống cây trồng ở Việt Nam và nước ngoài.

 

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

 [1] Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gồm CPTPP, EVFTA, RCEP đòi hỏi Việt Nam phải nâng tiêu chuẩn bảo hộ và thực thi quyền của các đối tượng sở hữu trí tuệ dẫn tới Chính phủ Việt Nam phải nỗ lực chuẩn bị sửa đổi, bổ sung khá nhiều quy định ở Luật SHTT. Xem thêm:Các sửa đổi quan trọng trong Dự thảo Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tuân thủ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA): http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Cac-sua-doi-quan-trong-trong-Du-thao-Luat-sua-doi-Luat-So-huu-tri-tue--nham-tuan-thu-Hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-Viet-Nam-%E2%80%93-Lien-minh-Chau-Au-EVFTA

[2] Thông tin về vụ tranh chấp chỉ dẫn địa lý đồng âm Prosecco có thể xem tại đây: https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/foi_log/submissions_from_winemakers_federation_of_australia.pdf

[3] Xem thêm “Cơ sở pháp lý truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”:  http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Co-so-phap-ly-cua-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-doi-voi--cac-toi-xam-pham-quyen-so-huu-tri-tue-theo-phap-luat-Viet-Nam-hien-hanh

 

Bookmark and Share
Relatednews
Không đưa nhà sản xuất tham gia tố tụng có phải là căn cứ để Tòa sơ thẩm bác đơn khởi kiện công ty nhập khẩu xâm phạm sáng chế ở Việt Nam?
在2022年知识产权法中关于产权执法知识的6项变化
Moral Rights under the 2022 Intellectual Property Law of Vietnam
Quyền tinh thần (thuộc quyền tác giả) trong Luật sở hữu trí tuệ 2022
How Will the Enforcement of Intellectual Property Rights be Changed under the 2022 IP Law of Vietnam?
Attorney Le Quang Vinh recommended by the IAM Patent 1000 2022
Bross & Partners First Time Ranked by the IAM Patent 1000 2022
7 thay đổi về bảo hộ sáng chế trong Luật Sở hữu trí tuệ 2022
6 thay đổi về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong Luật sở hữu trí tuệ 2022
5 thay đổi về bảo hộ giống cây trồng trong Luật sở hữu trí tuệ 2022
Geographical Indications in the Law on Intellectual Property of 2022

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go