Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Hướng dẫn tạm thời về đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp ở Trung Quốc theo Luật sáng chế năm 2020
(Ngày đăng: 2023-01-30)

Hướng dẫn tạm thời về đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích

và kiểu dáng công nghiệp ở Trung Quốc theo Luật sáng chế năm 2020

 

Luật sư Lê Quang Vinh Bross & Partners

Email: vinh@bross.vn

 

Trong khi chờ ban hành Quy định hướng dẫn thi hành và Quy chế thẩm định đơn pa-tăng nhằm thực hiện Luật sáng chế Trung Quốc năm 1984 sửa đổi lần thứ 4 ngày 17/10/2020 có hiệu lực từ 1/6/2021,[1] CNIPA ban hành Thông báo số 510 hướng dẫn tạm thời một số quy định liên quan đến 3 loại đơn pa-tăng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng, và Thông báo số 511 hướng dẫn tạm thời các vấn đề liên quan đến việc Trung Quốc gia nhập Thỏa ước La-hay[2] về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.[3] Bross & Partners dưới đây tóm lược một số điểm chính của Thông báo 510 & 511 có hiệu lực từ 11/01/2023

 

1. Người nộp đơn đăng ký kiểu dáng từng phần (partial design)[4] có thể nộp bản vẽ của toàn bộ sản phẩm kèm nội dung cần bảo hộ được chỉ dẫn bằng cách kết hợp nét đứt (dotted lines) và nét liền (solid lines) hoặc phương pháp khác. Trường hợp nội dung yêu cầu bảo hộ gồm cả hình dáng phối cảnh (perspective shape) thì bản vẽ đã nộp phải chứa hình chiếu phối cảnh mà có thể cho thấy rõ phần đòi bảo hộ. Trường hợp nội dung yêu cầu bảo hộ không được chỉ dẫn bằng cách kết hợp vạch/nét liền và vạch/nét đứt ở bản vẽ của tổng thể sản phẩm thì bản mô tả phải xác định rõ phần nào bên trong cần bảo hộ.

 

2. Đối với đơn kiểu dáng nộp sau ngày 1/6/2021, người nộp đơn phải nộp tuyên bố đòi hưởng quyền ưu tiên nội địa đối với kiểu dáng. Trường hợp người nộp đơn đăng ký kiểu dáng đòi hưởng quyền ưu tiên nội địa và đơn có trước là đơn kiểu dáng thì đơn đăng ký kiểu dáng cho cùng đối tượng có thể được nộp. Trường hợp đơn có trước là đơn đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, đơn đăng ký kiểu dáng cho cùng đối tượng có thể nộp dựa trên kiểu dáng được thể hiện ở bản vẽ đính kèm với đơn đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích. Đối với tình huống người nộp đơn đăng ký kiểu dáng đòi hưởng quyền ưu tiên nội địa, đơn có trước phải bị xem là rút bỏ kể từ ngày nộp đơn của đơn nộp sau, trừ khi người nộp đơn đăng ký kiểu dáng đòi hưởng quyền ưu tiên nội địa dựa trên đơn đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.

 

3. Đối với pa-tăng sáng chế đã được công bố cấp sau ngày 1/6/2021, chủ bằng sáng chế phải nộp yêu cầu đền bù thời hạn độc quyền sáng chế tại CNIPA trong vòng 3 tháng từ ngày công bố cấp kèm theo lệ phí. Quy định này xuất phát từ Điều 42 Luật sáng chế năm 2020 quy định nếu pa-tăng được cấp 4 năm sau khi nộp đơn hoặc 3 năm sau khi nộp yêu cầu thẩm định nội dung thì CNIPA có nghĩa vụ mở rộng thời hạn bảo hộ sáng chế, nếu chủ đơn có yêu cầu, để bù đắp cho thời hạn trì hoãn thủ tục cấp bằng. Đối với sáng chế dược phẩm thời hạn mở rộng quyền pa-tăng không được quá 5 năm hoặc tổng thời hạn quyền độc quyền pa-tăng cũng không được quá 14 năm tính từ ngày cấp visa lưu hành

 

4. Bên bị nghi ngờ xâm phạm pa-tăng giải pháp hữu ích hoặc pa-tăng kiểu dáng có thể yêu cầu CNIPA ban hành báo cáo thẩm định quyền pa-tăng (patent right evaluation report) kết luận về việc liệu pa-tăng được cấp đó có tuân thủ các điều kiện bảo hộ (thông thường là kết luận về có tính mới/mất tính mới hoặc đối tượng loại trừ bảo hộ)

 

5. Đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp chỉ định Trung Quốc có ngày đăng ký quốc tế được xác định theo Thỏa ước La-hay cũng được xem là đơn đăng ký kiểu dáng được nộp tại CNIPA, theo đó ngày đăng ký quốc tế được xem là ngày nộp đơn kiểu dáng ở Trung Quốc

 

6. Đối với đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng, người nộp đơn phải trả lời thông báo của CNIPA bằng tiếng Trung, sửa đổi tài liệu của đơn làm bằng tiếng Anh. Trường hợp người nộp đơn đòi quyền ưu tiên nhưng không nộp bản sao đơn có trước sau khi nộp đơn quốc tế thì người nộp đơn phải nộp bản sao đơn có trước cho CNIPA trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố quốc tế. Nếu thông tin ghi nhận trong bản sao đơn có trước không nhất quán với đơn nộp sau thì người nộp đơn phải nộp tài liệu xác thực cho CNIPA trong vòng 3 tháng từ ngày công bố quốc tế. Trường hợp người nộp đơn không nộp tài liệu ưu tiên trong thời hạn quy định trên thì CNIPA sẽ coi như thể người nộp đơn không đòi quyền ưu tiên.

 

Bross & Partners, một công ty sở hữu trí tuệ được xếp hạng Nhất (Tier 1) năm 2021 và năm 2023 bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific, có kinh nghiệm đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

 

Vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; mobile: 0903 287 057; Zalo: +84903287057; Skype: vinh.bross; Wechat: Vinhbross2603.

 [1] Quy định hướng dẫn thi hành Luật sáng chế năm 2020 của Trung Quốc hay còn gọi là Implementing Regulations of PRC Patent Law và Quy chế xét nghiệm sáng chế hay còn gọi là Patent Examination Guidelines đã được ban hành dưới dạng dự thảo lấy ý kiến của công chúng nhưng chưa được thông qua.

[2]Tham khảo thêm “Giới thiệu tổng quan về Hệ thống đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La-hay mà Việt Nam mới gia nhập có hiệu lực từ 1/1/2020”: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Gioi-thieu-tong-quan-ve-He-thong-dang-ky-quoc-te-kieu-dang-cong-nghiep-theo-Thoa-uoc-Lahay-ma-Viet-Nam-moi-gia-nhap-co-hieu-luc-tu-112020

[3] Liên quan đến sáng chế/giải pháp hữu ích, vui lòng tham khảo thêm “Đăng ký sáng chế hay giải pháp hữu ích ở Trung Quốc” ở link: http://bross.vn/newsletter/ip-news-update/Dang-ky-sang-che-hay-giai-phap-huu-ich-o-Trung-Quoc-2103

[4] Liên quan kiểu dáng, tham khảo thêm “Bốn thay đổi lớn về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Trung Quốc: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=de3baa82-66e0-4c4a-970c-c91bbe4b1755

 

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
6 vấn đề pháp lý về kiện bồi thường vi phạm bản quyền ở Việt Nam
6 Takeaways from Claims for Damages Due to Intellectual Property Right Infringement at Vietnamese Courts
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo hướng dẫn mới của Tòa án nhân dân tối cao
Tort Liability for Intellectual Property Infringement in Vietnam under the New Guidance of the Supreme People’s Court
7 Types of Common Refusals of Protection of Trademarks in China
7 dạng từ chối nhãn hiệu thường gặp ở Trung Quốc cần tránh
9 nhược điểm của Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
9 Disadvantages of the Madrid System for International Trademark Registration
Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ ra phán quyết trở thành án lệ: Coach dùng cho học liệu giáo dục không làm giảm tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng COACH dùng cho đồ thời trang
Khái lược về nhãn hiệu mùi và khả năng bảo hộ của nó ở Mỹ, Vương Quốc Anh và Liên minh Châu Âu
9 Key Advantages of the Madrid System for Internationally Registering Trademarks Abroad

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go