Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Tìm hiểu về thủ tục phát hiện, giám sát và tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát biên giới về hải quan ở Việt Nam
(Ngày đăng: 2020-05-08)

Tìm hiểu về thủ tục phát hiện, giám sát và tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp kiểm soát biên giới về hải quan ở Việt Nam

 

Email: vinh@bross.vn

 

Giới thiệu chung

 

Kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ là một biện pháp pháp lý cho phép chủ thể kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và cũng cho phép tạm dừng làm thủ tục thông quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ[1]. Nói cách khác, thực thi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu là quyền yêu cầu lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu trên lãnh thổ Việt phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

Về lý thuyết, lực lượng Hải quan có nhiệm vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trên thực tế kiểm soát biên giới hiện nay ở Việt Nam về cơ bản và chủ yếu chỉ liên quan đến bảo vệ quyền độc quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sản phẩm được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và chỉ dẫn địa lý vì lý do năng lực còn nhiều hạn chế của lực lượng hải quan Việt Nam.

 

Sơ lược về thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan và thủ tục kiểm tra giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

 

Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính. Trong khi đó kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan.

 

Việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được phép thực hiện bởi cơ quan hải quan khi và chỉ khi đáp ứng 4 điều kiện: (a) chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền hợp pháp có đơn đề nghị áp dụng biện pháp tạm dừng; (b) có bằng chứng sở hữu hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ; (c) có bằng chứng về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; và (d) chủ thể quyền đã nộp một khoản tiền hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh.

 

Trong trường hợp phát hiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hàng giả thì cơ quan hải quan được quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Biện pháp ngăn chặn để đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính áp dụng theo thủ tục hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm: tạm giữ người; tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm; khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất giấu hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm về sở hữu trí tuệ.

 

Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ

 

Yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ phải được làm bằng văn bản và nộp cho Cục giám sát về hải quan – Tổng cục Hải quan, cụ thể gồm:

  1. Đơn đề nghị làm theo mẫu 01-SHTT ký bởi chủ thể quyền hoặc người được chủ thể quyền ủy quyền
  2. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, Bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc tài liệu khác chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng
  3. Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  4. Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ bộ hồ sơ đề nghị, Cục giám sát quản lý về hải quan thông báo gửi chủ thể quyền về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đề nghị. Trường hợp chấp nhận, Cục giám sát quản lý về hải quan sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu về quyền sở hữu trí tuệ và thông báo chấp nhận đơn gửi tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu để triển khai việc kiểm tra, giám sát. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Cục Điều tra chống buôn lậu tiếp nhận thông báo của Cục giám sát quản lý về hải quan tổ chức triển khai trong phạm vi địa bàn mình quản lý.

 

Thời hạn áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là 02 năm kể từ ngày cơ quan Hải quan chấp nhận. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 02 năm nhưng không được vượt quá thời hạn bảo hộ của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

 

Thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan

 

Yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ phải được làm bằng văn bản và nộp cho Chi cục Hải quan nơi đang thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu gồm:

(a) Đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan theo mẫu số 02-SHTT;

(b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng hoặc tài liệu khác chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng;

(c) Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

(d) Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(e) Chứng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc khoản tiền đảm bảo bằng 20% giá trị lô hàng theo giá ghi trong hợp đồng hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu chưa biết giá trị lô hàng nghi ngờ xâm phạm để bồi thường thiệt hại và các chi phí phát sinh khác do việc đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan không đúng

 

Trong vòng 02 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận đủ yêu cầu tạm dừng nêu trên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan ra quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan. Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm dừng. Trong thời gian tạm dừng, Chi cục Hải quan ra quyết định tạm dừng phải thực hiện các công việc sau:

(a)        Yêu cầu chủ hàng, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cung cấp tài liệu có liên quan đến hàng hóa (catalog, kết luận giám định, tài liệu từ nước ngoài, kết quả xử lý các vụ việc tương tự....).

(b)        Trưng cầu giám định tại tổ chức giám định hoặc tham khảo ý kiến chuyên môn của các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ để xác định các dấu hiệu xâm phạm về sở hữu trí tuệ.

(c)        Đề nghị các tổ chức, cá nhân lấy mẫu để giám định.

(d)       Tiến hành việc giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy cần thiết.

(đ)        Phối hợp, trao đổi với các cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn khi có phát sinh tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm.

(e)        Báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan để chỉ đạo giải quyết kịp thời trong trường hợp lô hàng tạm dừng có giá trị lớn; hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các nhãn hiệu nổi tiếng; vụ việc có liên quan đến nhiều địa phương, các cơ quan Nhà nước, tổ chức quốc tế; vụ việc có phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan về chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm.

 

Kết thúc thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan ra quyết định tạm dừng thực hiện một hoặc đồng thời các công việc sau:

(a)        Quyết định thụ lý vụ việc theo thủ tục hành chính sau khi có căn cứ khẳng định hàng hóa bị tạm dừng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(b)        Quyết định tạm giữ hàng hóa trong trường hàng hóa bị tạm dừng là hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng.

(c)        Thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa xâm phạm quyền sở trí tuệ theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, Chi cục Hải quan thông báo bằng văn bản buộc người vi phạm phải thanh toán các khoản chi phí phát sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra và hoàn trả cho người yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan khoản tiền đảm bảo đã nộp.

(d)       Trường hợp qua kiểm tra xác định hàng hóa bị tạm dừng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì làm tiếp thủ tục hải quan cho lô hàng.

(đ)        Thực hiện theo ý kiến của tòa án trong trường hợp người nộp đơn khởi kiện dân sự.

(e)        Tạm dừng việc xử lý sau khi nhận được văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ thông báo về việc tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

(f)        Chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật trong trường hợp xác định hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

 

Bross & Partners có kinh nghiệm hỗ trợ, đại diện cho khách hàng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hải quan gồm yêu cầu Cơ quan hải quan phát hiện và giám sát hành vi xâm phạm, và yêu cầu tạm dừng làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn; điện thoại 0903 287 057, 84-4-3555 3466; Wechat: wxid_56evtn82p2vf22; Skype: vinh.bross

 

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được thành lập năm 2008, thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng các công ty luật sở hữu trí tuệ hàng đầu của Việt Nam do các tổ chức đánh giá luật sư có uy tín toàn cầu công bố hàng năm như Managing Intellectual Property (MIP), World Trademark Review (WTR1000), Legal 500 Asia Pacific, AsiaLaw Profiles, Asia Leading Lawyers, Asia IP và Asian Legal Business (ALB). Với nhiều năm kinh nghiệm nổi bật và năng lực chuyên môn sâu khác biệt, Bross & Partners có thể giúp khách hàng bảo vệ hoặc tự vệ một cách hiệu quả trong các tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp ở Việt Nam và nước ngoài liên quan đến bản quyền tác giả, quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu/thương hiệu và tên miền internet.

 

 


[1] Xem điều 216 Luật SHTT và điều 73 Luật Hải quan năm 2014

 

Bookmark and Share
Relatednews
Hợp đồng nhượng quyền thương mại và cách phân biệt hợp đồng nhượng quyền thương mại với hợp đồng li-xăng theo pháp luật Việt Nam
Franchise Contract and How to Distinguish a Franchise Agreement from an Intellectual Property Licence Agreement under the Vietnamese Laws
Enforcement of Intellectual Property Rights by Criminal Measure under the laws of Vietnam
Standing, Conditions and Evidences in Support of Commencing an Action against an Infringment of Intellectual Property Rights before Vietnamese courts
Thực thi quyền quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự theo pháp luật Việt Nam
Protection of Plant Varieties in Vietnam
Thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam bằng biện pháp hành chính
Enforcement of Intellectual Property Rights by Administrative Measures in Vietnam
Infringement of Intellectual Property Rights in Vietnam and the Current Situation for Dealing therewith
Quyền khởi kiện, điều kiện khởi kiện và chứng cứ liên quan đến khởi kiện vụ án quyền sở hữu trí tuệ tại tòa án Việt Nam
Các dạng tranh chấp, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể khởi kiện tại tòa án

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go