Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
News
Bross & Partners First Time Ranked by the IAM Patent 1000 2022 (07/07/2022)

  Detail
News
Attorney Le Quang Vinh recommended by the IAM Patent 1000 2022 (07/07/2022)

  Detail
News
MR. TRAN ANH HUNG – MANAGING PARTNER OF BROSS & PARTNERS RECOGNIZED AS ONE OF VIETNAM’S TOP 100 LAWYERS BY ASIA BUSINESS LAW JOURNAL. (01/04/2022)
BROSS & Partners is delighted to announce that Mr. Tran Anh Hung – Managing Partner has been listed in Vietnam’s Top 100 Lawyers (The A-List) for two consecutive years 2021 – 2022 by Asia Business Law Journal.
  Detail
News
GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA CHỮ KÝ SỐ (10/02/2021)
Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động của chính phủ cũng như doanh nghiệp, chữ ký số đang ngày càng được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và lựa chọn sử dụng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, cũng như thực hiện hiệu quả hơn các mục tiêu kinh doanh.
  Detail
News
LEGAL VALIDITY OF DIGITAL SIGNATURES (10/02/2021)
Along with the trend of digital transformation in the operation of the government as well as businesses, digital signatures are increasingly being interested in and selected by Vietnamese businesses to save time and costs, as well as to implement their business goals more effectively.
  Detail
Cổng thông tin điện tử Quốc Hội – Sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ: Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo (09/05/2021)

  Detail
News
SOME ISSUES RELATING TO THE ENTERPRISE PHYSICAL SEAL (09/03/2021)
According to the Law on Enterprises 2020, the seal of an enterprise can be a physical seal or a digital signature. The use of digital signatures will almost certainly ensure the authenticity of documents issued by the enterprise, but perhaps businesses will still have to keep the habit of using physical seals in the near future, when not all transactions can be concluded by electronic means. This article will present some issues relating to the enterprise physical seal under the current law that many businesses are interested in.
  Detail
News
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CON DẤU VẬT LÝ CỦA DOANH NGHIỆP (09/03/2021)
Theo Luật Doanh nghiệp 2020, dấu của doanh nghiệp có thể là con dấu vật lý hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số. Việc sử dụng chữ ký số sẽ đảm bảo gần như chắc chắn tính xác thực của tài liệu do doanh nghiệp phát hành, song có lẽ doanh nghiệp sẽ vẫn phải giữ thói quen sử dụng con dấu vật lý trong tương lai gần, khi không phải giao dịch nào cũng có thể được xác lập bằng phương tiện điện tử. Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề về con dấu vật lý theo pháp luật hiện hành mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm.  Detail
1 | 2 | 3 | 4  Next

Publication - News
News
Notification
Publication
Recruiment
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go