Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
PRACTICES
 Investment
 Litigation and Dispute Resolutions
 Corporate and Commercial
 Intellectual Property
 Merger and Acquisition
 Real Estate and Construction
 Banking and Finance
 Securities and Capital Markets
 Tax
 
ASSOCIATE - HANOI OFFICE
ASSOCIATE - HANOI OFFICE
BROSS & Partners is currently recruiting for the qualified Associate (Hanoi Office)
Bross & Partners First Time Ranked by the IAM Patent 1000 2022
Bross & Partners First Time Ranked by the IAM Patent 1000 2022
Attorney Le Quang Vinh recommended by the IAM Patent 1000 2022
Attorney Le Quang Vinh recommended by the IAM Patent 1000 2022
Attorney Le Quang Vinh won double individual awards by WTR 1000 2022
MR. TRAN ANH HUNG – MANAGING PARTNER OF BROSS & PARTNERS RECOGNIZED AS ONE OF VIETNAM’S ...
 
Bốn thay đổi lớn về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Trung Quốc
Hướng dẫn tạm thời về đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu ...
USPTO chấp nhận bảo hộ tổng thể tên giống lúa Basmati dùng cho gạo dưới ...
Thực tiễn xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ bằng tuyên ...
Một số dạng từ chối hay gặp của USPTO liên quan đến kết luận “không bảo ...
Video Clips

Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go