Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
Đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ở Tiểu lục địa Ấn Độ gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives
(Ngày đăng: 2021-06-27)

Đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu) ở Tiểu lục địa Ấn Độ

gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives

 

Email to: huong.hv@bross.vn

vinh@bross.vn

 

Tiểu lục địa Ấn Độ hay còn gọi là Nam Á là khu vực địa lý gồm 6 quốc gia Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives. Trong số 6 quốc gia này chỉ có 2 quốc gia là Ấn Độ và Bhutan là thành viên của Hệ thống đăng ký nhãn hiệu toàn cầu Madrid (gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid), do vậy, khi đăng ký nhãn hiệu vào khu vực này Quý Doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 2 cách là đăng ký quốc gia vào 2 nước này hoặc đăng ký quốc tế theo Madrid để yêu cầu bảo hộ thương hiệu ở Ấn Độ và Bhutan. Dưới đây là thông tin cơ bản về đăng ký nhãn hiệu ở Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives bằng hình thức đăng ký quốc gia.

 

ẤN ĐỘ[1]

 

Hồ sơ yêu cầu

 

 • Tên và địa chỉ của chủ đơn/người nộp đơn
 • Mẫu nhãn hiệu dưới dạng file PDF hoặc JPG
 • Mô tả sơ lược mẫu nhãn hiệu bao gồm cả mô tả màu sắc ở nhãn hiệu
 • Liệt kê tên sản phẩm hang hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu cần đăng ký
 • Bản dịch sang tiếng Anh hoặc phiên âm đối với các yếu tố/dấu hiệu chứa trong nhãn hiệu không phải là tiếng Anh
 • Giấy ủy quyền cho luật sư Ấn Độ (không cần công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Bản sao chứng thực tài liệu ưu tiên nếu xin hưởng ngày ưu tiên trong vòng 6 tháng theo một đơn đăng ký khác đã nộp ở Việt Nam hoặc một nước thành viên khác của Công ước Paris
 • Chọn 1 trong 3 loại Tuyên bố sử dụng nhãn hiệu (Affidavit of Use) có công chứng: Affidavit of Prior Use, Affidavit of Bona Fide Intention to Use, Affidavit of Commencement of Use

Ghi chú: Ấn Độ chấp nhận đơn đăng ký nhiều nhóm (multi-class application)

 

Tra cứu trước khi nộp đơn

 

Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Ấn Độ (IPO) không có dịch vụ tra cứu trước khi nộp đơn để báo Quý Doanh nghiệp biết trước liệu nhãn hiệu xin đăng ký của Quý Doanh nghiệp có khả năng đăng ký hay không. Để xác định khả năng đăng ký nhãn hiệu, Quý Doanh nghiệp được khuyến nghị nên sử dụng dịch vụ tra cứu của Bross & Partners và luật sư đối tác ở Ấn Độ thực hiện tra cứu trước khi nộp đơn.

 

Nộp đơn và xét nghiệm

 

Nhãn hiệu sau khi đã nộp với IPO sẽ được xét nghiệm cả về hình thức và nội dung trong vòng 2-4 tháng và nếu được IPO chấp nhận, nó sẽ được công bố trên Công báo điện tử E-Gazette để bên thứ 3 phản đối trong vòng 4 tháng. Sau khi hết thời hạn phản đối mà không có bên thứ 3 phản đối, trong vòng 2 tháng IPO sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tính trung bình chỉ mất khoảng 10 tháng nếu đơn đăng ký không gặp bất kỳ trở ngại nào để nhận được đăng ký nhãn hiệu ở Ấn Độ

 

Gia hạn hiệu lực

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn (giống Việt Nam) và có thể gia hạn nhiều lần mỗi lần 10 năm với điều kiện phải nộp phí và yêu cầu gia hạn trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn. Pháp luật Ấn Độ không có quy định cho phép gia hạn hiệu lực muộn sau ngày hết hạn

 

SRI LANKA 

 

Hồ sơ yêu cầu

 • Tên và địa chỉ của chủ đơn/người nộp đơn
 • Mẫu nhãn hiệu dưới dạng file PDF hoặc JPG
 • Mô tả sơ lược mẫu nhãn hiệu bao gồm cả mô tả màu sắc ở nhãn hiệu
 • Liệt kê tên sản phẩm hang hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu cần đăng ký
 • Bản dịch sang tiếng Anh hoặc phiên âm đối với các yếu tố/dấu hiệu chứa trong nhãn hiệu không phải là tiếng Anh
 • Giấy ủy quyền cho luật sư Sri Lanka (không cần công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Bản sao chứng thực tài liệu ưu tiên nếu xin hưởng ngày ưu tiên trong vòng 6 tháng theo một đơn đăng ký khác đã nộp ở Việt Nam hoặc một nước thành viên khác của Công ước Paris
 • Thông tin về thời điểm sử dụng (bán hàng/cung ứng dịch vụ) ở Sri Lanka (nếu có)

Ghi chú: Sri Lanka chỉ chấp nhận đơn đăng ký 1 nhóm (single-class application)

 

Tra cứu trước khi nộp đơn

 

Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Sri Lanka (NIPO) không có dịch vụ tra cứu trước khi nộp đơn để báo Quý Doanh nghiệp biết trước liệu nhãn hiệu xin đăng ký của Quý Doanh nghiệp có khả năng đăng ký hay không. Để xác định khả năng đăng ký nhãn hiệu, Quý Doanh nghiệp được khuyến nghị nên sử dụng dịch vụ tra cứu của Bross & Partners và luật sư đối tác ở Sri Lanka thực hiện tra cứu trước khi nộp đơn.

 

Nộp đơn và xét nghiệm

 

Nhãn hiệu sau khi đã nộp sẽ được NIPO cấp ngay số đơn và sẽ được xét nghiệm cả về hình thức và nội dung trong vòng 12-15 tháng. Nếu được NIPO chấp nhận, thường mất từ 3-6 tháng để đơn đăng ký được công bố trên Công báo. Bên thứ 3 phản đối có cơ hội nộp phản đối nhãn hiệu đã công bố trong vòng 3 tháng. Hết thời hạn phản đối mà không có bên thứ 3 phản đối, trong vòng 2 tháng NIPO sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tính trung bình chỉ mất từ 22-28 tháng nếu đơn đăng ký không gặp bất kỳ trở ngại nào để nhận được đăng ký nhãn hiệu ở Sri Lanka

 

Gia hạn hiệu lực

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn (giống Việt Nam) và có thể gia hạn nhiều lần mỗi lần 10 năm với điều kiện phải nộp phí và yêu cầu gia hạn trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn. Pháp luật Sri Lanka cho phép gia hạn hiệu lực muộn trong vòng 6 tháng sau ngày hết hạn.

 

BANGLADES

 

Hồ sơ yêu cầu

 • Tên và địa chỉ của chủ đơn/người nộp đơn
 • Mẫu nhãn hiệu dưới dạng file PDF hoặc JPG
 • Mô tả sơ lược mẫu nhãn hiệu bao gồm cả mô tả màu sắc ở nhãn hiệu
 • Liệt kê tên sản phẩm hang hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu cần đăng ký
 • Bản dịch sang tiếng Anh hoặc phiên âm đối với các yếu tố/dấu hiệu chứa trong nhãn hiệu không phải là tiếng Anh
 • Giấy ủy quyền cho luật sư Bangladesh (không cần công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Bản sao chứng thực tài liệu ưu tiên nếu xin hưởng ngày ưu tiên trong vòng 6 tháng theo một đơn đăng ký khác đã nộp ở Việt Nam hoặc một nước thành viên khác của Công ước Paris
 • Thông tin về thời điểm sử dụng (bán hàng/cung ứng dịch vụ) ở Bangladesh (nếu có)

Ghi chú: Bangladesh chỉ chấp nhận đơn đăng ký 1 nhóm (single-class application)

 

Tra cứu trước khi nộp đơn

 

Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bangladesh (DPDT) có cung cấp dịch vụ tra cứu trước khi nộp đơn nếu chủ đơn có nhu cầu và phải trả phí. Quý Doanh nghiệp có thể chọn sử dụng dịch vụ tra cứu của DPDT hoặc sử dụng dịch vụ tra cứu của Bross & Partners và luật sư đối tác ở Bangladesh.

Nộp đơn và xét nghiệm

 

Nhãn hiệu sau khi đã nộp sẽ được DPDT xét nghiệm cả về hình thức và nội dung trong vòng 8-10 tháng. Nếu được DPDT chấp nhận, thường mất từ 5-10 tháng để đơn đăng ký được công bố trên Công báo. Bên thứ 3 phản đối có cơ hội nộp phản đối nhãn hiệu đã công bố trong vòng 2 tháng. Hết thời hạn phản đối mà không có bên thứ 3 phản đối, trong vòng 2-6 tháng DPDT sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tính trung bình chỉ mất từ 26-28 tháng nếu đơn đăng ký không gặp bất kỳ trở ngại nào để nhận được đăng ký nhãn hiệu ở Bangladesh

 

Gia hạn hiệu lực

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 7 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần mỗi lần 10 năm với điều kiện phải nộp phí và yêu cầu gia hạn trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn. Pháp luật Banglash cho phép gia hạn hiệu lực muộn trong vòng 6 tháng sau ngày hết hạn.

 

NEPAL

 

Hồ sơ yêu cầu

 • Tên và địa chỉ của chủ đơn/người nộp đơn
 • Mẫu nhãn hiệu dưới dạng file PDF hoặc JPG
 • Mô tả sơ lược mẫu nhãn hiệu bao gồm cả mô tả màu sắc ở nhãn hiệu
 • Liệt kê tên sản phẩm hang hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu cần đăng ký
 • Bản dịch sang tiếng Anh hoặc phiên âm đối với các yếu tố/dấu hiệu chứa trong nhãn hiệu không phải là tiếng Anh
 • Giấy ủy quyền cho luật sư Nepal (phải công chứng)
 • Bản sao chứng thực tài liệu ưu tiên nếu xin hưởng ngày ưu tiên trong vòng 6 tháng theo một đơn đăng ký khác đã nộp ở Việt Nam hoặc một nước thành viên khác của Công ước Paris
 • Tuyên bố sử dụng ở Nepal (nếu có)

Ghi chú: Nepal chỉ chấp nhận đơn đăng ký 1 nhóm (single-class application)

Tra cứu trước khi nộp đơn

 

Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Nepal (Nepalese IP Office) có cung cấp dịch vụ tra cứu trước khi nộp đơn nếu chủ đơn có nhu cầu và phải trả phí. Quý Doanh nghiệp có thể chọn sử dụng dịch vụ tra cứu của Nepalese IP Office hoặc sử dụng dịch vụ tra cứu của Bross & Partners và luật sư đối tác ở Nepal.

 

Nộp đơn và xét nghiệm

 

Nhãn hiệu sau khi đã nộp sẽ được Nepalese IP Office xét nghiệm cả về hình thức và nội dung trong vòng 6-8 tháng. Nếu được Nepalese IP Office chấp nhận, đơn đăng ký được công bố trên Công báo để bên thứ 3 phản đối trong vòng 3 tháng. Hết thời hạn phản đối mà không có bên thứ 3 phản đối, trong vòng 2 tháng Nepalese IP Office sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tính trung bình chỉ mất từ 9-12 tháng nếu đơn đăng ký không gặp bất kỳ trở ngại nào để nhận được đăng ký nhãn hiệu ở Nepalese IP Office

 

Gia hạn hiệu lực

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 7 năm tính từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần mỗi lần 7 năm với điều kiện phải nộp phí và yêu cầu gia hạn trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn. Pháp luật Nepalese IP Office cho phép gia hạn hiệu lực muộn trong vòng 6 tháng sau ngày hết hạn.

 

BHUTAN[2]

 

Hồ sơ yêu cầu

 • Tên và địa chỉ của chủ đơn/người nộp đơn
 • Mẫu nhãn hiệu dưới dạng file PDF hoặc JPG
 • Mô tả sơ lược mẫu nhãn hiệu bao gồm cả mô tả màu sắc ở nhãn hiệu
 • Liệt kê tên sản phẩm hang hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu cần đăng ký
 • Bản dịch sang tiếng Anh hoặc phiên âm đối với các yếu tố/dấu hiệu chứa trong nhãn hiệu không phải là tiếng Anh
 • Giấy ủy quyền cho luật sư Bhutan (không phải công chứng/hợp pháp hóa lãnh sự)
 • Bản sao chứng thực tài liệu ưu tiên nếu xin hưởng ngày ưu tiên trong vòng 6 tháng theo một đơn đăng ký khác đã nộp ở Việt Nam hoặc một nước thành viên khác của Công ước Paris
 • Thông tin về sử dụng ở Bhutan (nếu có)

Ghi chú: Bhutan chấp nhận đơn đăng ký nhiều nhóm (multi-class application)

 

Tra cứu trước khi nộp đơn

 

Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bhutan có cung cấp dịch vụ tra cứu trước khi nộp đơn nếu chủ đơn có nhu cầu và phải trả phí. Quý Doanh nghiệp có thể chọn sử dụng dịch vụ tra cứu của Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bhutan hoặc sử dụng dịch vụ tra cứu của Bross & Partners và luật sư đối tác ở Bhutan.

 

Nộp đơn và xét nghiệm

 

Nhãn hiệu sau khi đã nộp sẽ được Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bhutan xét nghiệm cả về hình thức và nội dung trong vòng 4-6 tháng. Nếu được Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bhutan chấp nhận, đơn đăng ký được công bố trên Công báo để bên thứ 3 phản đối trong vòng 3 tháng. Hết thời hạn phản đối mà không có bên thứ 3 phản đối, trong vòng 2 tháng Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bhutan sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tính trung bình chỉ mất từ 9-12 tháng nếu đơn đăng ký không gặp bất kỳ trở ngại nào để nhận được đăng ký nhãn hiệu ở Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bhutan

 

Gia hạn hiệu lực

 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm tính từ ngày nộp đơn (giống Việt Nam) và có thể gia hạn nhiều lần mỗi lần 10 năm với điều kiện phải nộp phí và yêu cầu gia hạn trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn. Pháp luật Cơ quan pa-tăng và nhãn hiệu Bhutan cho phép gia hạn hiệu lực muộn trong vòng 6 tháng sau ngày hết hạn.

 

MALDIVES

 

Không có Luật nhãn hiệu ở Maldives để nhằm mục đích đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu ở lãnh thổ này. Tuy nhiên, việc bảo hộ nhãn hiệu ở Maldives có thể được thực hiện bằng 2 cách: (1) đăng ký kinh doanh và đăng ký nhãn hiệu, cụ thể là bảo hộ nhãn hiệu gián tiếp bằng cách Quý Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với Bộ Phát Triển Kinh Tế của Maldives; hoặc đăng ký dưới dạng Công Bố Cảnh Báo (Publication of Cautionary Notice)

 

Đăng ký kinh doanh và đăng ký nhãn hiệu

 

Một công ty đã đăng ký hoạt động ở Maldives có thể đăng ký nhãn hiệu cho thời hạn tối đa 5 năm và tối thiểu 1 tháng và thường thì nhãn hiệu được đăng ký vào đúng ngày nộp được nộp đơn. Vì Maldives không có hệ thống phân loại hàng hóa/dịch vụ nên một nhãn hiệu được đăng ký về cơ bản được bảo hộ cho tất cả các nhóm

Hồ sơ yêu cầu đăng ký nhãn hiệu gồm mẫu nhãn hiệu, bản sao đăng ký doanh, tên và địa chỉ của chủ nhãn hiệu.

 

Đăng ký nhãn hiệu dưới dạng đăng Công Bố Cảnh Báo

 

Quý Doanh nghiệp có thể buộc phải chọn hình thức này nếu Quý Doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh ở Maldives. Theo đó, nhãn hiệu của Quý Doanh nghiệp có thể được chấp nhận bảo hộ hạn chế ở Maldives khi Quý Công ty đăng Công Bố Cảnh Báo ở báo địa phương bằng tiếng Anh hoặc tiếng Dhivehi. Mục đích của đăng Công Bố Cảnh Báo là cung cấp thông tin cho công chúng về nhãn hiệu của Qúy Doanh nghiệp và đồng thời cảnh báo đối thủ cạnh tranh rằng nhãn hiệu đó là nhãn hiệu đã có chủ. Vì không luật nhãn hiệu ở Maldives nên không có cách nào có thể phản đối chống lại đơn đăng ký nhãn hiệu/ Công Bố Cảnh Báo. Theo thực tiễn làm ăn ở Maldives, Quý Doanh nghiệp được khuyến nghị đăng Công Bố Cảnh Báo định kỳ cứ 3 năm/1 lần với báo chí địa phương.

Bross & Partners, một công ty luật sở hữu trí tuệ được xếp Hạng Nhất (TIER 1) bởi Tạp chí Legal 500 Asia Pacific năm 2021, giàu kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng đăng ký thành công nhãn hiệu ở hàng chục quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn, vui lòng liên hệ: vinh@bross.vn, điện thoại 0903 287 057.

 [1]. Ấn Độ gia nhập Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol) kể từ ngày 8/7/2013. Nếu chọn hình thức đăng ký quốc tế khi bảo hộ ở Ấn Độ thì ngoài việc phải trả cho Cục SHTT Việt Nam 2 triệu đồng và cho WIPO 653CHF (nếu nhãn hiệu đen trắng) hoặc 903CHF (nếu là nhãn hiệu màu), phí riêng của Ấn Độ được cập nhật đến ngày 26/6/2021 là 124CHF cho 1 nhóm sản phẩm. Xem thêm thông tin về đăng ký nhãn hiệu ở Ấn Độ ở link: http://bross.vn/en/international-registrations/Thong-tin-co-ban-can-luu-y-khi-chi-dinh-An-Do--trong-don-dang-ky-nhan-hieu-quoc-te-theo-He-thong-Madrid

[2] Bhutan tham gia cả Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid từ 4/8/2000. Nếu chọn hình thức đăng ký quốc tế khi bảo hộ ở Bhutan thì ngoài phải trả cho Cục SHTT Việt Nam 2 triệu đồng và cho WIPO 653CHF (nếu nhãn hiệu đen trắng) hoặc 903CHF (nếu là nhãn hiệu màu), phí của Bhutan được cập nhật đến ngày 26/6/2021 là 100CHF cho tới 3 nhóm sản phẩm.

 

Bookmark and Share
Relatednews
Thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc chính thức được Mỹ cấp bảo hộ sau khi giành chiến thắng trong vụ đòi lại thương hiệu này tại USPTO
Vài góp ý cho Dự Thảo 8 sửa đổi Luật Điện Ảnh năm 2007
Some Comments on the Draft Amendment 8 to the Vietnamese Law on Motion Picture
Góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ tại Ủy ban pháp luật của Quốc Hội
Comment on the Draft Revisions to the 2005 IP Law before the National Assembly’s Legal Committee
Bản chất pháp lý của quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
Understanding Copyright in the Vietnam IP Law in 10 Minutes
Snapshot of Neighboring Rights in the Vietnam IP Law
Bản chất pháp lý của quyền liên quan theo Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam
PHẢN BIỆN DỰ THẢO 5 SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI ỦY BAN PHÁP LUẬT QUỐC HỘI (PHẦN 5)
PHẢN BIỆN DỰ THẢO 5 SỬA ĐỔI LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI ỦY BAN PHÁP LUẬT QUỐC HỘI (PHẦN 4)

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.

         
Cửa thép vân gỗcua thep van go